Warszawski historyk napisał monografię

Pęczelice mają swoją książkę

Biesiadę literacką w świetlicy w Pęczelicach poprowadził buski pisarz i historyk Leszek Marciniec. Z prawej autor monografii

Biesiadę literacką w świetlicy w Pęczelicach poprowadził buski pisarz i historyk Leszek Marciniec. Z prawej autor monografii "Pęczelice" dr Jan Pytel.

Fot. I. Imosa

Wielu mieszkańców Pęczelic otrzymało wpisy z dedykacją od swego krajana

Wielu mieszkańców Pęczelic otrzymało wpisy z dedykacją od swego krajana

Fot. I. Imosa

Pęczelice, gmina Busko. Warszawski historyk i prasoznawca doktor Jan Pytel promował w niedzielę w wiejskiej świetlicy swoją najnowszą książkę pt. "Pęczelice".

Autor pochodzi z tej miejscowości i spędził tu swoje dzieciństwo i wczesną młodość. Książka jest rarytasem wydawniczym i znakomicie opracowaną monografią Pęczelic. Autor daje rys historyczny miejscowości, wspaniałe opisy okolic, mieszkańców i ich losów, a także wszystkiego, co stanowi o klimacie maleńkiej, urokliwej wioski koło Buska. Dodatkową atrakcją tej publikacji są rysunki znanego i cenionego artysty plastyka Waldemara Oleszczaka, który także pochodzi z Pęczelic.

Niedzielne spotkanie w świetlicy było okazją do spotkania autora z mieszkańcami, a zwłaszcza z rówieśnikami, których losy życiowe potoczyły się zgoła inaczej aniżeli absolwenta Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadził to spotkanie znany i ceniony w Busku literat, regionalista, historyk i badacz - Leszek Marciniec. Nie zabrakło także Artura Baty - właściciela Oficyny Wydawniczej "Apla" z Krosna, która wydała tę książkę ale także mnóstwo innych regionaliów dotyczących terenu Ponidzia.

W poniedziałek dr Jan Pytel w towarzystwie Leszka Marcińca odbył podróż sentymentalną do szkół podstawowych w Szczaworyżu i Skotnikach Dużych, do których uczęszczał w dzieciństwie.

Podczas niedzielnej biesiady literackiej, mieszkający w Pęczlicach na stałe brat autora - Daniel, zwrócił się do obecnych na spotkaniu przedstawicieli władz samorządowych z propozycją wybudowania ścieżki rowerowej Buska przez Owczary, Pęczelice i Skotniki do Radzanowa, który jest już połączony z Buskiem ścieżką rowerową. W ten sposób powstałby rodzaj obwodnicy dla turystów - rowerzystów, którzy w Pęczlicach mogliby zwiedzać zbór ariański i podziwiać inne atrakcje, których tu nie mało.

Jan Pytel jest absolwentem buskiego Liceum Ogólnokształcącego, w którym maturę zdał w 1952 roku. W 1956 roku ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1974 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych za pracę pt. "Polska prasa wojskowa w latach 1918 - 21". Jan Pytel jest autorem dziesiątków artykułów, opracowań naukowych, sprawozdań, recenzji prac z dziedziny historii Drugiej Rzeczpospolitej i Polski Ludowej. Jest członkiem stołecznego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej i do wielu lat utrzymuje stały kontakt z Pęczelicami.

(imi)

Nr wydania: 16914, data dodania: 17-10-2005 , mutacja: C


Artykuł wydrukowany ze strony www.slowo.com.pl - portalu gazety codziennej "Słowo"